För vem?

Formidabel är för alla som har funderingar och viljan samt intresset att förändra sina kost- och motionsvanor samt nuvarande livsstil. 
Tillsammans får vi en inblick hur dina kost- & motionsvanor ser ut i dagsläget och hur vi med små enkla medel kan göra förändringar som är gynnsamma för din framtid samt att komma gång med motionen på ett lätt och roligt sätt. Kanske har du tidigare varit mer aktiv än vad du är idag och vill återta den fysiska och mentala formen igen.
Vi skapar tillsammans bättre förutsättningar för dig vilket ger dig ork och energi på alla plan i det vardagliga livet.
Formidabel är det du väntat på, vi skräddarsyr utefter efter dina förutsättningar och behov. Formidabel finns för dig som privatperson, den lilla/ stora gruppen som vill få inspiration och motivation till ett friskare liv.

 • Formidabel arrangerar friskvårdsresor till Mallorca kort/ lång vecka med inspiration för alla sinnen. Skräddarsyr efter gruppens förutsättningar och behov. Ett minne för livet som ger mersmak till en mer aktiv och friskare vardag privat och i arbetslivet.
 • Företagsupplägg/skola/omsorg/idrottsförening
 • Med inriktning få mer kreativitet, flexibilitet och motivation inom teamet.
 • Kost, motion och mental balans - ett livspussel. Föreläsningsupplägg & seminarium.
 • Kris- och sorgehantering enskilda samtal eller i grupp. – ”Det viktigaste är inte hur vi reagerar i en kris eller sorg utan att vi gör det”! Få konkret handledning och verktyg till förändring på många olika plan.
 • Mental balans, självbild - självkänsla & självförtroende. Hitta din inre motivation och få inspiration för vardag och arbetslivet.
 • Kommunikation i vardagen - lätta verktyg att hitta ett nytt sätt att kommunicera.
 • Tanke - känsla – handling (KBT-inriktning) Hur påverkar våra tankar oss i vårt vardagliga arbete och liv? Hur kan vi vända mönster som påverkar oss mindre bra och hitta kraft och energi för det som är viktigt?
 • Mental träning - avslappning och återhämtning/sömn. Förläsningsform samt kurser. Stresshantering. Hur påverkar stress oss och vilka effektiva verktyg kan vi använda för att hitta en bra balans?
 • Det inre ledarskapet! Hitta ditt sätt att leda dig själv och andra på en starkt, sunt sätt, för en sundare friskare livsstil
 • Kostens och motionens påverkan på våra barn och ungdomars fysiska och mentala hälsa. Föreläsningsform – bra effektiva verktyg.
 • Barn/ungdoms verksamhet i föreningslivet. Uppladdning och återhämtning sömnens påverkan på en växande kropp.
 • Viktminsknings-/gå upp i vikt- hitta din inre balans grupper, startar varannan vecka från mitten av jan- maj samt sep – dec varje år.
 • MÅ BRA dagar (hel/ halv dag, kväll/helg) du väljer ämne vi skräddarsyr efter dig och din grupp. Formidabel lägger upp friskvårdplaner som innefattar kost, träning, mental träning, motivation och team träning För dem som vill ta ett steg längre i sin friskvårdsprofil.
 • Gruppträning aerobic/vatten aerobic

Kontakta mig via mail eller telefon för ett första möte och mer information om hur Formidabel kan hjälpa dig. Då kan jag skräddarsy någon som passar just dig/er och samtidigt lämna en offert.